SPK'ya 24-05-2018 tarihinde gönderilen Ak Yatırım yazısı

T.C.
Başbakanlık
Sermaye Piyasası Kurulu
ARACILIK FAALİYETLERİ DAİRESİ                                                                                                                                                                     İstanbul, 24-05-2018 

Konu      : 10-11-2017 tarihli ilgili sayıda farklı tarih ve sayıdaki yazılarıma istinaden vermiş olduğunuz cevaplarınız hk.

İlgi           : (Sayı) 32992422-299-E.12672 sayılı cevabınız hk.


Sn. Ali Fuat Taşkesenlioğlu,

Öncelikle yeni görevinizin hayırlı olmasını dilerim.

Yaklaşık 15 ay süren incelemeleriniz sırasında her aramamda dosyanız hala incelemede yanıtını aldığım şikayetlerimle ilgili olarak verilen cevap yazısında “Mevzuata aykırı herhangi bir işlem gerçekleştirmeyen Aracı Kurum hakkında işlem tesis edilmemesine” kesin yanıtını verdiğiniz görülüyor.

Ancak haklılığımı tamamen ortaya çıkaracak ve suçlamalarımın ana konusunu oluşturan bölüm ile ilgili olarak aynı keskinlikte olmayan, tamamen ortada, okunduğunda her manaya gelebilecek şekilde taraflı ve objektif olmayan cevaplarla karşılaştım.

Cevap yazınızın ilgili paragrafında :

09-02-2016 tarihinde gerçekleşen işlemlere ilişkin olarak, Aracı Kurum bilgi işlem personeli ile şahsınız arasında geçen görüşmenin kaydedilmemesinin III-45.1 sayılı “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ”in “Yatırımcılarla iletişime ilişkin tutulacak diğer kayıtlar” başlıklı 26ncı maddesine aykırı olduğu(1) ancak yapılan görüşmenin doğrudan kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olmadığı(2) ve işlem platformunda yaşanan bağlantı sorunlarına yönelik olduğu şeklindeki Aracı Kurum gerekçesinin tümüyle geçersiz olmayacağı(3), Aracı Kurum’un söz konusu uygulamasının kasıt içermediği(4), mevzuat hükmünün yorumlanması aşamasında yapılan değerlendirmeler sonucu meydana geldiği dikkate alınarak, mevzuata uyum konusunda gerekli özenin gösterilmesi hususunda Aracı Kurum’un bilgilendirilmesine(5),
… karar verilmiştir. Denmiştir.

·         (1-a) Aracı kuruluşlar ile müşterileri arasında KAS işlemlerine ilişkin telefon görüşmesi ses kayıtları, 29432 Sayılı Belge ve Kayıt Düzeni Tebliğ’i hükümleri gereğince aracı kuruluşlar nezdinde 3 yıl süreyle saklanması zorunlu kayıtlar arasındadır.

 

·         (1-b) ‘Yatırımcılarla iletişime ilişkin tutulacak diğer kayıtlar’ başlığında

Madde 26 – (1) Tebliğin ilgili maddelerinde belirtilen hususlar saklı kalmak kaydıyla yatırım kuruluşlarının kaldıraçlı alım satım işlemleri ile ilgili olarak reklam, tanıtım, pazarlama, analiz desteği gibi faaliyetleri de dahil olmak üzere; yatırımcılarla sözlü, yazılı ve her türlü elektronik ortamdaki iletişimlerini 27nci madde uyarınca saklamaları zorunludur.

Nitekim, dava dosyasına cevaben verilen yazıda :

“Müşteriye  BT Yetkilisi  Merve Mutlu Çelebi  tarafından,  “verilen emirlerin sistem tarafından alındığı fakat iletilmediği” yönünde bir bilgi verilmemiştir.

MMÇ      Yok, yok ben sizi anladım yani; dediğim gibi, ama bu şeyin hani, bu kadar emrin request’te kalmasını, yani talep olarak bizde kalıp karşıya iletilmemesini daha doğrusu, dediğim gibi...


“Müşteri iyi niyetle yaklaşmayarak, başka bir internet ağı ya da cihazdan denemeyeceğini bildirmiştir.”  şeklinde tamamen  yalan ve itibar zedeleyici beyanlarda bulunulmuştur. Şüphesiz bu yalanlar dava sürecini yanlı ve olumsuz etkilemeye yöneliktir.


Telefon görüşmesinin ilk 11 dakikası boyunca ikna edilmeye çalışılmam ve olasılıklar üzerine konuşmanın sonunda 

HY           Valla,  bana söylenen  bütün  şeyleri ben,  hepsini  teker  teker  bertaraf  ettim  arkasından da  hepsini dememe rağmen aynı şekilde giriş yapamıyorum.
HY           Tamam, ben sizi isterseniz ondan şöyle kurtarabilirim. Gideyim sıfırdan yeni bir cihaz alayım, ona kurayım, ondan tekrar girişler yapmaya başlayayım, olur mu? Yani bu herhalde, benim sizi memnun etmem daha doğru olacak, ben o zaman öyle yapayım.

26. Maddeye istinaden kurum tarafından kanuni olarak tutulması zorunlu olan ses kayıtlarının tutulmadığı söylendiği gibi, önceki yazımın ekinde sizlere de ilettiğim toplam süresi 18:30 dakika olan telefon görüşmesinin ses ve text-diyalog dökümlerinin detaylarından da görüleceği üzere açıkça ve alenen yalan beyanda bulunulmuş en önemlisi ise adalet, devam etmekte olan dava, yüce mahkeme yanıltılmak istenmiştir.
(Bu konu ile ilgili özellikle 11-05-2017 tarihli yazımda da ayrıntılı bir şikayette bulunmuştum.) 


Gerçeğe aykırı beyanda bulunmak
Bankacılık Kanunu
Madde 155 — Bu Kanun kapsamındaki kuruluşların, bu Kanunda gösterilen merciler ile denetim görevlilerine ve mahkemelere verdikleri veya yayımladıkları belgelerdeki gerçeğe aykırı beyanlardan dolayı, bunları ve bunların düzenlenmesine esas teşkil eden her türlü belgeleri imza edenler, bir yıldan üç yıla kadar   hapis  ve  binbeşyüz günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır.

·         (2) Telefon konuşmamın tümü irdelendiğinde, yapılan görüşmenin foreks işlemleri ile ilgili olduğu, foreks piyasasındaki işlemlerin de kaldıraçlı işlemlerden oluştuğu (söz konusu tarihte 1:100 kaldıraç oranı uygulanmaktaydı)  görülecektir. Ayrıca, görüşme esnasında bahsi geçen günde hem teminat hem de kaldıraç kullanılarak risk taşındığından tamamen kaldıraçlı işlemlerle ilgili olduğu apaçık ortadadır.

 

·         (3) ‘Aracı kurumun gerekçesinin tümüyle geçersiz olmayacağı’

Bu yaklaşımınız tamamen ortada ve neredeyse kurumu koruyan bir tavır sergilemektedir. 1. maddede de belirtildiği üzere kanunen tutmakla yükümlü olduğu ses kayıtlarının kurum tarafından tutulmaması ve yalan beyanda bulunmak suçtur. Kayıtlar tarafımca tutulmamış olmasaydı haklılığımın ispatı zorlaşacaktı.

 

·         (4) ‘Aracı Kurum’un söz konusu uygulamasının kasıt içermediği’

Böyle bir kanıya tarafsız olarak nasıl vardığınızı sormadan geçemeyeceğim. Zira, açıkça yalan beyanlar sunduklarından kasıt içermediği cevabınız maalesef taraflı ve çok hafif kalmaktadır. Anlattığım  delilli  gerçekler doğrultusunda bu kararlarınızı tekrar gözden geçirmeniz ve ivedi olarak doğru, tarafsız kararları  vermeniz gerekmektedir.

 

·         (5)‘Mevzuata uyum konusunda gerekli özenin gösterilmesi hususunda Aracı Kurum’un bilgilendirilmesi’

Sürekli olarak,  ‘mevzuata aykırı herhangi bir işlem gerçekleştirmeyen Aracı Kurum… ‘  kesin söyleminiz bu aşamada sadece Aracı Kurum’un bilgilendirilmesine şeklinde nazik bir uyarıyı geçmemiştir (?)

 

Bilinçli ve tamamen kasıtlı olduğuna inandığım diğer hususlar ise şöyledir :

 

·         09-02-2016 tarihinde SMS ile 15:48’de Stop-Out olmuştur mesajı gelirken
                                       
E-posta ile 15:50‘de Teminat Tamamlama Bildirimi gelmiştir.
SMS ve E-posta saatleri arasındaki fark manidardır.

MMÇ      Şöyle, ben 11:41’den, şey özür dilerim. 15:41’den 15:48’e kadar bi çıkış yok... sistem sizi atmamış ama arada...
HY           Girişte yok zaten.
MMÇ      Yani şöyle, sistemde görünüyorsunuz aslında. Hani, sistem sizi atmamış, ama şöyle birşey yapmış : Sizin emir giriş talepleriniz burda request olarak bir tane altın; 2,4,6,8,10,11,12 sanırım bunların hepsi aynı emir olabilir, hata, baya bir lot EUR/USD var.

MMÇ      Evet, yani. Şimdi şeyini bilmiyorum ama toplam adet olarak 3 ya da 4 tane kapatabilmişsiniz. Lot sayısı bazında söylüyorum. Sonrası, zaten stop-out aslında. Ama o arada aldığınız ekran görüntüleri, yani sadece sizin gönderdiğiniz var, o ekran görüntüleri zaten bizim tarafa düşmüyor. Onları yollamanız iyi olmuş. Ben onları bizim, biz bu programı dışarda bir firmaya yaptırıyoruz. Yurt dışında.
MMÇ      Şimdi  biz onlara,  bu ekran  görüntülerini  paylaşacağız.  Hani,  onlardan  incelemelerini isteyeceğiz. Çünkü bende, benim de erişimim bir yere kadar, açıkcası…

09-02-2016 tarihinde gelen SMS bildirimleri :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
896604-USD-FX nolu hesap için teminat tamamlama çağrısı.
Bakiye :261.287,48, K/Z:-188.382,5, Kull.Tem. Teviyesi=-27.365,57                         00:05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
896604 kullanıcısı için Ek Doğrulama Şifreniz : 1241                                                    05:03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
896604-USD-FX nolu hesap için teminat tamamlama çağrısı.
Bakiye :259.008,98, K/Z:-217.804,5, Kull.Tem. Teviyesi=-56.721,35                         05:17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
896604-USD-FX nolu hesap için teminat tamamlama çağrısı.
Bakiye :205.065,98, K/Z:-160.966,5, Kull.Tem. Teviyesi=-17.470,5                           05:22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sayın GALIP YAVUZ, 896604-USD-FX nolu hesaba 11.000USD yatırılmıştır.             14:20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
896604-USD-FX nolu hesap için teminat tamamlama çağrısı.
Bakiye :216.065,98, K/Z:-157.102,5, Kull.Tem. Teviyesi=-2.606,5                             14:21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
896604 kullanıcısı için Ek Doğrulama Şifreniz : 1913                                                    15:37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
896604 kullanıcısı için Ek Doğrulama Şifreniz : 6766                                                    15:37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
896604 kullanıcısı için Ek Doğrulama Şifreniz : 0115                                                    15:40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
896604-USD-FX nolu hesap için teminat tamamlama çağrısı.
Bakiye :212.124,98, K/Z:-183.626,5, Kull.Tem. Teviyesi=-31.983,19                         15:41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
896604-USD-FX nolu hesap için teminat tamamlama çağrısı.
Bakiye :204.270,98, K/Z:-176.507,5, Kull.Tem. Teviyesi=-30.541,39                         15:46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
896604-USD-FX nolu hesap Stop Out olmuştur.                                                            15:48
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

·         Tüm olayın kilitlendiği ve davanın can alıcı noktasını oluşturan 09-02-2018 tarihli sistem giriş-çıkış saatleri bilgileri :

Saliselerin bile önem arz ettiği foreks piyasasında (Örnek : 317 ms. ile işlem tetiklenebiliyorken dakikalarca sisteme girilememesi ve işlem yaptırılmaması ve hesabın stop-out ettirilmesi nasıl açıklanabilir ?)
Ak Yatırım tarafından bilinçli olarak itiraz yazısına cevap olarak gönderilen liste :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15:37:00               Sisteme giriş yapmış                                                                                        MOBILE
15:38:00               Sistemden çıkış yapmıştır                                                                              MOBILE
15:38:00               Sisteme giriş yapmış                                                                                        MOBILE
15:40:00               Sistemden çıkış yapmıştır                                                                              MOBILE
15:41:00              Sisteme giriş yapmış                                                                                        MOBILE
   15:41                  Müşterimiz MOBİL uygulamasından pozisyon kapatmıştır.              MOBILE
   15:42                  Teminat Tamamlama Çağrısı
   15:47                  Teminat Tamamlama Çağrısı
   15:48                  Stop – Out
15:48:00               Sistemden çıkış yapmıştır.                                                                            MOBILE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oysa, e-posta yazışmalarıyla yine Ak Yatırım’dan Mahmure Hanımın gönderdiği ayrıntılı liste :        (*saliseler)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15:37:35:520      $client 896604 $enter_system order connection               ip: 37.154.190.197
15:37:36:654      $client 896604 $enter_system quote connection               ip: 37.154.190.197
15:37:36:657      $client 896604 $enter_system quote connection               ip: 37.154.190.197
15:37:36:723      $client 896604 $leave_system quote connection               ip: 37.154.190.197
15:38:01:064      $client 896604 $leave system order connection                ip: 37.154.190.197
15:38:03:511      $client 896604 $enter_system order connection                ip: 37.154.190.197
15:38:04:712      $client 896604 $leave_system quote connection               ip: 37.154.190.197
15:38:04:729      $client 896604 $enter_system quote connection               ip: 37.154.190.197
15:40:35:747      $client 896604 $leave_system quote connection               ip: 37.154.190.197
15:40:35:748      $client 896604 $leave_system order connection               ip: 37.154.190.197
15:41:13:158      $client 896604 $enter_system order connection                ip: 37.154.190.197
15:41:14:268      $client 896604 $enter_system quote connection               ip: 37.154.190.197
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HY            Peki şunu söyleyeceğim. Ben aynı saniye ve salise içerisinde nasıl giriş yapıp çıkış yapabilirim?
MMÇ      Hayır zaten şöyle diyim size. Sizin hani... nasıl diyim. Sizin zaten kendinizin yaptığı birşey olduğunu iddia etmiyorum.
HY           Evet
MMÇ      Hani, kullanıcının kendisinin zaten bu şekilde hani bilerek düşüp çıktığını iddia edemeyiz öyle birşey olamaz zaten.
HY           Hayır, yapmaya çalışsam bile zaten gerçekleştiremem takdir edersiniz. Hani, en azından arada bir 8 saniye, 10 saniye bir şey olur yani. Ne bileyim belki 3 saniye bir şey olması lazım yani.
MA          Tamam. O tarihteki ben 9 Şubat  14’le 17 görüşmeleri dinliycem. Onun dışında, size margin call mesajı SMS şeklinde mi geldi, yoksa şey mi, mail şeklinde mi?
MMÇ      Yani, şöyle. Ben mesela şu an 15:37’de girmeye çalıştığını 38’de sistemin sizi attığını falan ve bunun bi 3-4 dakika sürdüğünü zaten görüyorum.
HY           Hah, o zaman çok iyi, evet.
MMÇ      Ondan sonra, 41 geçe 15:41’de sisteme girmişsiniz. Burda işlemler yapmışsınız. Bir kaç kapatma yapmışsınız. Pozisyon kapatma yapmışsınız. Short’muşsunuz EUR/USD’de.
HY           Evet.
MMÇ      Pozisyon kapatma yapmışsınız. Kaç tanee? Şimdi. 1, 2, 3. Yanılmıyorsam 3 ya da 4 tane pozisyon kapatma yapmışsınız.
HY           Zaten, onu eğer on taneye tamamlamış olsaydım margin call’un etkisi dahi düşecekti ve pozisyonları taşıyabilecektim zaten. Fakat orda da şu var. Hani beni 3-4 kere dışarı attı ya
MMÇ      Hı, hııı
HY           En son girdiğimde ekrana giriş yaptım ama sıfır, sıfır, sıfır,sıfır gördüm. Ben, ona rağmen işte gözüm kara,  nasıl olsa yapacaktır  şeklinde yaptım  ve  o işlemleri sanırım o arada gerçekleştirdi. Mahmure Hanım’la görüşmemizde onlarda kayıtlıdır zaten.
MMÇ      Şöyle, ben 11:41’den, şey özür dilerim. 15:41’den 15:48’e kadar bi çıkış yok... sistem sizi atmamış ama arada...
HY           Girişte yok zaten…


Örneklerden de görüleceği üzerine sizin kurum hakkında iyi niyetle yaklaşımınız ve kanaatinizi oluşturan ‘Aracı Kurum’un kasıt içermediği’ görüşünüz tamamen çürümüş ve yapılanların kötü niyetli ve kasıtlı işlemler olduğu ortadadır. Güven kurumu olduğunu her platformda dile getiren ve hakkımda suç duyurusunda bulunan kurum hakkında gereğinin yapılması gerekmektedir.

Asıl dava konusu dışında çok sayıda farklı konuda da (Gerçek Faydalanıcı Beyan Formu, Uygunluk Testi Prosedürü, E-posta ile yatırım tavsiyeleri ve diğer konularda) mevzuata aykırı işlemler olmasına rağmen; kurumunuzu meşgul etmemek adına bu konulara yeniden girme gereği duymuyorum.

Ancak, özellikle bahsettiğim hususlarda ve önceki yazıların tümü üzerinde vereceğiniz kararları titizlikle tekrar değerlendirmenizi ve  bu vereceğiniz cevabın öncelikli olarak  sürmekte olan dava üzerindeki etkilerinin bilincinde olarak vermenizi rica ederim. (22-05-2018 tarihinde yapılan 3. celse esnasında davalı taraf SPK’ya müzekkere yazılmasını istemiştir.)


Sonuç :
Özellikle, tarafımızca dava dosyasına sunulan (HUKUKİ MÜTALAA) uzman görüşünde de ayrıntılı olarak değinilen konuların tam aksine tarafınızca sıradan, gelişigüzel bir cevap verildiği ortadadır.

Unutulmamalıdır ki, devam etmekte olan davanın sonucunu etkileyecek bir karar çıkacağından verilecek cevap yazınızın özellikle belirttiğim kısımlarının tekrardan gözden geçirilerek yalan beyan konusundaki ayrıntılarla  ve diğer delillerle birlikte yeniden değerlendirerek yanıt vermenizin  doğru olacağı kanaatindeyim.

Ayrıca, Bankacılık Kanunu başta olmak üzere; ilgili vesair kanunlar çerçevesinde usulsüz işlemler sergileyen kuruma ve yetkili personellerine cezai ve hukuki işlemlerin uygulanmasını da arz ederim.

 

Ek : BDSMM PwC’nin Şubat 2018 KAP ekinde sunulan 31-01-2018 tarihli raporu.
  Saygılarımla,


 HAKAN YAVUZ