PwC şikayet yazısı - BDDK ile yapılan yazışmalar 2018

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU
BAŞKANLIĞINA
İSTANBUL

 

                                                                                                                                                         İstanbul, 25/05/2018

 

 

Ekli belgelerde de görüleceği üzerine, Akyatırım Menkul Değerler A.Ş. firmasını denetleyen PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile telefon, e-posta, twitter v.b. iletişim araçları ile defalarca bilgi alamaya çalışmama rağmen
hiçbir şekilde geri dönüşüm yapılmamıştır.

Son derece detaylı olan ve tüm kurumlarla yapılan ekli belgelerdeki yazılarıma ilişkin şikayet ve bilgi taleplerimin sizin vasıtanızla
tekrar iletilerek hukuki ve cezai yaptırım uygulamanızı arz ederim.

 

Saygılarımla,

Hakan Yavuz


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Şikâyet Edilen Kurum:        PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ  MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Şikâyet Konusu Olay:         Ekli yazışma ve belgeler :  
                                            Ek 1 : BDSMM PwC’nin 31-01-2018 tarihli raporu                                                                  
                                           
Ek 2 : PwC’ye tarafımca gönderilen e-posta metni
                                            Ek 3 : Kamu Gözetimi Kurumu ile yapılan yazışmalar.
                                            Ek 4 : PwC İngiltere Merkez ile yapılan yazışmalar.
                                            Ek 5 : 24/05/2018 tarihli SPK yazısı
                                            İlgi : İstanbul 10. Tüketici Mahkemesi 2017/17 no’lu dava dosyası

                                                               

 

                        Hakan Yavuz

 

EK: Ayrıca talep edilirse dava dosyasına konulan tüm belgeleri verebilirim.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                                                              T.C.
                                                BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU
                                                               Finansal Tüketici İlişkileri Daire BaşkanlığıSayı : 47916912-622.01[01-555]-E.8757                                                                          03/07/2018
Konu : Hakan Yavuz


İlgi : 24/03/2015 tarihli dilekçeniz.


İlgide kayıtlı dilekçenizin bir örneği Kurumumuzun ilgili Birimine intikal ettirilmiştir.

Bilgi edinilmesi rica olunur.


                                                                                                                                            e-imzalıdır
                                                                                                                                   Hüseyin ALTUNSOY
                                                                                                                                      Grup Koordinatörü------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                T.C.
                                                BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU
                                                               Finansal Tüketici İlişkileri Daire BaşkanlığıSayı : 47916912-622.01[01-555]-E.9473                                                                          19/07/2018
Konu : Hakan Yavuz


İlgi : 25/05/2018 tarihli dilekçeniz.


     İlgide kayıtlı başvurunuzda yer alan konuya ilişkin olarak, Kurumumuz ilgili biriminden alınan yazıda;

     "... Bilindiği üzere, Bankaların Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 'Amaç ve
kapsam' başlıklı 1 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası "Bu Yönetmeliğin amacı, Kamu Gözetimi,
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim
kuruluşlarının Bankalarda Bağımsız Denetim Yapmaya Yetkili Bağımsız Denetim Kuruluşları
Listesine alınmak için taşımaları gereken ilave şartların belirlenmesine, bu kuruluşların
Listeden geçici veya sürekli olarak çıkarılmasına ve bankalarda yapılacak bağımsız denetim
faaliyetine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir." hükmünü, (2) numaralı fakrası "Bu
Yönetmelik, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu çerçevesinde bankalarda
bağımsız denetim yapma yetkisi almış kuruluşlar ile bankalarda yapılacak bağımsız denetim
faaliyetlerini kapsar." hükmünü amirdir.

     Bu kapsamda, söz konusu şikayet dilekçesine konu olayın Şirket ile Ak Yatırım Menkul Değerler
A.Ş arasında kaynaklanan bağımsız denetim faaliyetinden kaynaklandığı, mevcut veriler ışığında
konunun bankaları ilgilendiren bir yönünün bulunmadığı bununla birlikte adı geçen şahıs tarafından
SPK, KGK ve özel yargı yoluna başvuru yapıldığı da dikkate alındığında Yönetmelik hükümleri
kapsamında Kurumumuzca yapılacak bir işlem bulunmadığı mütalaa edilmektedir." görüşlerine yer
verilmiştir.
 
     Bilgi edinilmesi rica olunur.


                                                                                                                                            e-imzalıdır
                                                                                                                                   Hüseyin ALTUNSOY
                                                                                                                                      Grup Koordinatörü------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------