PwC BDSMMM'ye Ak Yatırım ile ilgili raporu için yazılan yazı metni

Sayın Talar Gül,
PwC Bağımsız Denetim
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

 

Akbank A.Ş. ve Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin Bağımsız Denetim faaliyetlerini yerine getirdiğinizden ve raporun altında imzanız olduğundan size de yazma gereği duydum. Kurum tarafından her türlü iletişim kanallarına cevap alamadığımdan ve mahkeme süreci devam ettiğinden bilmediğinize inanmak istediğim bazı ayrıntıları sizinle paylaşmak istiyorum.

06 Şubat 2018 tarihli Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin Aracı Kurumlar Tarafından Düzenlenecek Kamuyu Aydınlatma Formu’nda 11. sayfada tarafınızca verilen raporda da belirtildiği gibi; tamamen objektif olunması gereken hususlarda, tıpkı SPK’nun verdiği cevaplarda olduğu gibi sizin de ucu açık ve her tarafa çekilecek tarzda yanıtlarınız olduğu görülmektedir. Özellikle ufak puntolarla ve dikkat çekilmemesi için kurum tarafından o şekilde yayınlandığını düşündüğüm raporunuzda çok şükür bazı gerçeklere yüzeysel olsa da değinilmiş.

Raporunuzu tekrar yazarak önemli gördüğüm noktaları belirterek yazım ekinde size de gönderiyorum :
Şirket yönetimi finansal tabloların TMS’lere uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyecek şekilde hazırlanması için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.
Üst yönetimden sorumlu olanlar, Şirket’in finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur.

İç kontrol Mehmet Akman ve IT Yetkilisi Merve Hanım ile sadece bir kere görüşmüş olup tamamen yanıltıcı, yanlı, hileli bir rapor ile oldu bitti yapılarak bazı gerçeklerin örtbas edilmesi yolu seçilmiştir. İşin ilginç yanı ise Genel Müdür ve üst yönetime bilgi vermeye çalıştığımda muhatap dahi kabul edilmeyip cevap dahi verilmeyişidir. 

BDS’lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetim sonucunda verilen makul güvence; yüksek bir güvence seviyesidir ancak, var olan önemli bir yanlışlığın her zaman tespit edileceğini garanti etmez. Yanlışlıklar hata veya hile kaynaklı olabilir. Yanlışlıkların, tek başına veya toplu olarak, finansal tablo kullanıcılarının bu tablolara istinaden alacakları ekonomik kararları etkilemesi makul ölçüde bekleniyorsa bu yanlışlıklar önemli olarak kabul edilir.

Size verilen bilgiler çerçevesinde ve halen devam eden bir dava olduğundan ve konular hakkında bilginizin olmadığını düşündüğümden bu bilgileri sizlerle de paylaşma gereği duyuyorum. Tahmini 30000 lot işlem hacmi, Yüzbinlerce dolar komisyon geliri, milyarlarca dolar işlem olan bir hesapla ilgili olarak nasıl olur da detaylı araştırma yapılmaz? 2017/17 no’lu dava dosyasını incelemenizi rica ederim.

Hile; muvazaa, sahtekarlık, kasıtlı ihmal, gerçeğe aykırı beyan veya iç kontrol ihlali fiillerini içerebildiğinden, hile kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riski, hata kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riskinden yüksektir.

Önemli bir belirsizliğin mevcut olduğu sonucuna varmamız halinde, raporumuzda, finansal tablolardaki ilgili açıklamalara dikkat çekmemiz ya da bu açıklamaların yetersiz olması durumunda olumlu görüş dışında bir görüş vermemiz gerekmektedir.

SPK’na açıkça suç duyurusunda bulunarak BİMER, CİMER bazı Milletvekilleri ve gerekli kolluk güçlerine de bildirimlerde bulunmuştum. Beni yalancı durumuna düşürürken, Mahkemeye karşı; hileli, gerçeğe aykırı yalan beyan gibi suçlar açıkça işlenmiştir. Başta foreks olmak üzere alınan tebliğ ve kararlarda en ufak bir katkım olmuşsa ne mutlu. Artık sizin de haberiniz olduğundan yapmanız gerekeni yapacağınızı umarım.

Ayrıca, Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin suçlarına ilave olarak Akbank A.Ş.’nin Perpa Şubesi’nde yaşanan Doğuş Boya’nın Evrakta Sahtecilik, Nitelikli Zimmet, Bankacılık Şuçları konularında da devam eden mahkemesi olduğunu da (2015/1257)  belirtmek isterim. Yani, sadece benim değil daha çok sayıda kişi ve kuruma karşı hata ya da hileli işlemler işlenmiş olup, devam eden usulsüzlüklerin neticesinin nereye varacağı bellidir ve sadece kaçınılmaz sonun uzatılmasından başka bir amacı yoktur.

Mevzuatın konunun kamuya açıklanmasına izin vermediği durumlarda veya konuyu kamuya açıklamanın doğuracağı olumsuz sonuçların, kamuya açıklamanın doğuracağı kamu yararını aşacağının makul şekilde beklendiği oldukça istisnai durumlarda ilgili hususun bağımsız denetçi raporumuzda bildirilmemesine karar verebiliriz.

Sosyal medyada paylaşılan yazılardan ötürü hakkımda 74.maddeden suç duyurusunda bile bulunabilme cesaretini gösterecek derecede hem suçlu hem güçlü olan, kurumun adını lekelemek riskini bile göze alacak kadar cesaretli olan ve açıkça söylenenleri bile yalanlayacak derecede gözleri dönmüş bu kişilere karşı hala bir şey yapılmamasını inanın anlayamıyorum. Unutulmamalı ki; asıl sizin yalan beyanlarınız ve iddialarınız ortaya çıktığında güven ve itibar önemli olacaktır.

Sizler açıklamasanız da yeri ve vakti geldiğinde kamuoyu tüm gerçeklerden zaten haberdar edilecektir.

Hiçbir şey sonsuza kadar saklanamaz!

 

Hakan Yavuz